Teknisk förvaltning – Borlänge, Avesta och Sala

Teknisk förvaltning Borlänge – ta kontroll över fastigheten

Låt oss hjälpa er få kontroll över er fastighet. Genom att outsourca den tekniska förvaltningen av fastigheten till oss och vårt team av skickliga förvaltare kan ni säkerställa att fastigheten hålls i gott skick och att underhållsbehovet minskar.

Vi kan erbjuda en rad olika tjänster för fastighetsägare och BRF:er såsom:

  • Planering och genomförande av underhålls- och reparationsarbeten
  • Hantering av installationer och system
  • Övervakning av fastighetens energiförbrukning
  • Hantering av fastighetsrelaterade dokument och tillstånd.

Genom att ha en teknisk förvaltning på plats kan ni som fastighetsägare känna er trygga med att fastigheten är i säkra händer och att eventuella problem hanteras snabbt och effektivt. 

Kontakta oss för att beställa offert eller får att få mer information!
Jag godkänner integritetspolicy.

(Lämna tom)

Optimera fastigheten

Teknisk förvaltning kan hjälpa fastighetsägare att optimera sin fastighet genom att hantera och förbättra fastighetens tekniska system och installationer. 

När vi åtar oss uppdraget att sköta teknisk förvaltning åt en fastighetsägare eller en BRF så genomför vi en grundlig analys av fastighetens tekniska system och identifierar områden där det finns potential för förbättringar. Genom att utnyttja den senaste tekniken och de mest effektiva lösningarna kan vi på så vis hjälpa till att optimera fastighetens energiförbrukning, ventilationssystem, belysning, värme- och kylsystem och andra tekniska installationer.

Teknisk förvaltning Dalarna

Teknisk förvaltning Sala - Moderna och smidiga lösningar

Vi kan ta fram smidiga lösningar som passar er, exempelvis onlineverktyg för att hantera fastighetsrelaterade dokument och betalningar. Det gör det enklare för er att hålla koll på fastigheten och hantera er verksamhet på ett smidigt sätt.

Vill ni så kan vi också hjälpa till att implementera smarta tekniska lösningar för fastigheten, såsom IoT-lösningar (Internet of Things) och automatiserade system. Moderna tekniska lösningar kan bidra till att minska energiförbrukningen, öka säkerheten och förbättra fastighetens funktion på ett kostnadseffektivt sätt.

Genom att optimera fastigheten med vår hjälp kan fastighetsägare inte bara minska driftskostnaderna, utan också öka fastighetens värde och attraktivitet för hyresgäster och köpare. 

Kompetens och erfarenhet inom teknisk förvaltning

Att ha tillgång till rätt kompetens och erfarenhet inom teknisk förvaltning är avgörande för att en fastighet ska fungera på bästa möjliga sätt. Vårt team är rutinerade men bygger även på sin kunskap kontinuerligt genom att vidareutbilda och uppdatera sig inom fältet. 

En förvaltare med rätt sakkunskap kan också bistå er som fastighetsägare att navigera i de komplexa regler och krav som styr fastighetsförvaltning som till exempel miljökrav och säkerhetsstandarder. Genom att ha bra kompetens kring ämnet kan förvaltaren hjälpa er att följa reglerna och minimera risken för problem och incidenter.

Kontakta oss för att få veta mer om teknisk förvaltning eller för att beställa offert!

Teknisk förvaltning Avesta - Grundlig genomgång

Låt oss hjälpa er med att identifiera eventuella problem eller områden där det finns utrymme för förbättringar. Spara pengar och gör er fastighet mer kostnadseffektiv, tilldragande och miljövänlig. 

En grundlig genomgång kan exempelvis omfatta fastighetens

  • Elsystem
  • Värme- och kylsystem 
  • Ventilation
  • Belysning
  • Larm och övervakningssystem

Genom att genomföra en noggrann analys kan vi identifiera problemområden och föreslå lämpliga åtgärder vilket i sin tur kan leda till kostnadsbesparingar och en bättre fastighetsdrift.

Ta kontroll över fastigheten!